Saltar a continguts

DELTA gent activa

Navegació

Menú principal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT
PROTECCIÓ DE DADES

Nota legal:

En compliment del Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, us informem que "deltagentactiva.org" és un domini de l'entitat Delta gent activa, amb domicili social al c/ de Castellví. 8 (Casa de Cultura), 08172 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), telèfon +34 675488408, i correu electrònic dga@deltagentactiva.com.
L'entitat Delta gent activa, amb CIF G63952170, figura inscrita en el Registre d'Associacions de Catalunya amb el número 31140.

Política de privacitat

Delta gent activa, per mitjà del seu web www.deltagentactiva.org, sol·licita a l'Usuari determinades dades personals. Aquestes dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, de titularitat de Delta gent activa, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari, i l'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.
La informació personal recabada de les persones usuàries registrades s'emmagatzema en una base de dades propietat de Delta gent activa, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i d'altra legislació aplicable. L'entitat que actua en condició de responsable de tractament i, per tant, recull i tracta les dades és Dinahosting, S.L., NIF B1585419, C/. Salvadas, 41, bajos, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). A la vegada, aquesta empresa actua en condició d'encarregada de tractament.
Delta gent activa, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per les persones usuàries, de manera interna, per fer-los conèixer ofertes i promocions que pugui considerar del seu interès. Aquesta informació romandrà a la nostra base de dades mentre duri el servei o la relació amb l’entitat, i quan s'acabi, les dades podran ser eliminades dels nostres registres.
Qualsevol Usuari registrat, en qualsevol moment, pot exercir el seu dret d'accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades al web www.deltagentactiva.org, mitjançant una comunicació escrita adreçada a Delta gent activa, c/ de Castellví, 8 (Casa de Cultura), 08172 Sant Cugat del Vallès, o l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça dga@deltagentactiva.com. També pot exercir els seus drets d'oposició, de limitació al tractament i de no ser subjecte de decisions individualitzades. De semblant manera té el dret a la portabilitat de les dades.

Protecció de dades

En compliment del Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Delta gent activa informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Aquestes dades s'incorporaran als fitxers de www.deltagentactiva.org i del seu grup, i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades, sempre amb garantia del dret a la intimitat dels usuaris. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de la persona interessada, fora dels casos previstos legalment.
En el cas que haguem de tractar amb imatges demanarem l'autorització en el mateix moment de l'activitat o d'inscripcio i únicament amb aquest objectiu.

0 resultats trobats
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats